શાળાનું વાર્ષિક આયોજન

પ્રવેશોત્સવ, સુલેખન સ્પર્ધા

ગીત-ગાન સ્પર્ધા, વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ, મહેંદી સ્પર્ધા

પૂરક પરીક્ષા-૧, જન્માસ્ટમી પર્વની ઉજવણી, સ્થાનિક પિકનિક

શિક્ષક દિન, શીઘ્ર વકૃત્વ સ્પર્ધા, નવરાત્રી મહોત્સવ

પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા, વર્ગ સુશોભન, રંગોળી સ્પર્ધા

દિવાળી વેકેશન

વક્તુત્વ સ્પર્ધા, પ્રવાસ-પર્યટન

પૂરક પરીક્ષા-૧, રમતોત્સવ, ઉત્તરાયણ

ક્વિઝ કોમ્પીટીશન

હોળી-ધૂળેટી, વાર્ષિકોત્સવ, પુનરાવર્તન

દ્રિતીય સત્રાંત વાર્ષિક પરીક્ષા

ઉનાળુ વકેશન

નોધ :- આ ઉપરાંત અન્ય સહઅભ્યાસિક સ્પર્ધાઓ તેમજ સામાજિક/ધાર્મિક/રાષ્ટ્રીય તહેવારોની ઉજવણી સમય-સંજોગો પ્રમાણે ઉજવવામાં આવે છે.